Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không….?

Advertisements